ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک قطار مسافربری در فرانسه فضای داخلی واگن های خود را شبیه به موزه های هنری این کشور طراحی کرده است.

شرکت حمل و نقل فرانسه هدف خود از این طرح را آشتی مردم با موزه عنوان کرده و معتقد است چون این روزها مردم فرصت سر زدن به موزه ها راندارند می توانند در مسیر رفت و آمد خود از هنرهای به کار رفته در این قطار لذت ببرند.


موزه هنر در قطار فرانسوی+تصاویر
موزه هنر در قطار فرانسوی+تصاویر
موزه هنر در قطار فرانسوی+تصاویر
موزه هنر در قطار فرانسوی+تصاویر
موزه هنر در قطار فرانسوی+تصاویر
موزه هنر در قطار فرانسوی+تصاویر
موزه هنر در قطار فرانسوی+تصاویر

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,