ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 
 
مورد عجیب ۷۶ دندان در یک دهان  اختصاصی «تابناک باتو»؛ در این گزارش با یک سندرم عجیب به نام Hyperdontia آشنا خواهید شد. در سندرم هایپردونتیا فرد بیمار بیش از حد معمول و نرمال دندان دارد.
بنا بر این گزارش، دندان افراد مبتلا به سندرم یاد شده در فک بالا رشد می کند که تعداد آن به پنجاه عدد می رسد؛ اما ممکن است به فک پایین و زیر زبان هم سرایت کند. جنسیت، سن و نژاد در شکل گیری این سندرم تأثیر قابل توجهی دارد.
 
مورد عجیب ۷۶ دندان در یک دهان 

تحقیقات نشان می دهد، یک تا چهار درصد مردم آمریکا به خصوص مردان به سندرم دهانی  هایپردونتیا مبتلا هستند. در چنین حالتی فرد در جویدن و خوردن غذا دچار مشکل می شود. این تصویر فرد مبتلا به سندرم هایپردونتیا با ۷۶ دندان را نشان می دهد.
 
مورد عجیب ۷۶ دندان در یک دهان 
منبع: www.blankexit.com

منبع : tabnakbato.ir

مجله