ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ملانی خواننده ایست که در ایران به شکل زیرزمینی فعالیت می کند.

ملانی در آهنگ ” دیوونه ” با آرمین ۲afm همکاری کرده بود.

این خواننده روز گذشته در اکران فیلم ” اروند ” حضور داشت که چهره او را مشاهده می کنید.

ملانی خواننده زیرزمینی در اکران فیلم اروند!

 
صفحه شخصی ملانی

منبع : tabnakbato.ir

مجله