ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

پیش از این تصور می‌شد که تکامل هوش بشر به اندازه مغز بستگی دارد اما محققان دانشگاه آدلاید به تازگی دریافته‌اند که این تکامل بیشتر به منبع خونی که وارد مغز می‌شود بستگی دارد و به عبارتی، مغزهای باهوش‌تر، منبع خون بیشتری دریافت می‌کنند.

 
مغزهای باهوش‌تر، خون‌خوارترند

به گزارش phys، محققان استرالیایی و آفریقای جنوبی با همکاری هم نشان داده‌اند که مغز انسان به گونه‌ای است که نه تنها قابلیت بزرگ‌تر شدن دارد، بلکه می‌تواند از نظر ژنتیکی غنی‌تر شود و بیشتر از حد تصور تشنه خون باشد.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از دو اندازه حفره‌ای که در پایه جمجمه‌های مورد بررسی قرار دارد و عروق خونی را به مغز می‌برد، میزان جریان خون به مغز انسان‌های نخستین را محاسبه کردند. یافته‌های به‌دست آمده در بررسی افزایش هوش بشر در گذر زمان کمک می‌کند.

مغزهای باهوش‌تر، خون‌خوارترند
نمایش تکامل جمجمه انسان… از چپ به راست

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه مغز انسان طی تکامل بشر حدود ۳۵۰ درصد افزایش یافته است اما محققان دانشگاه آدلاید دریافتند که در این مدت تکامل، جریان خون ورودی به مغز با افزایش ۶۰۰ درصدی مواجه شده است.

آنها بر این باورند که ممکن است این مقدار افزایش جریان خون با نیاز مغز به جبران ارتباطات فعال بین سلول‌های عصبی که به تکامل مجموعه تفکر و یادگیری می‌انجامد، مرتبط باشد.

مغزهای باهوش‌تر، خون‌خوارترند
در جمجمه‌های انسان دو حفره برای عبور عروق داخلی شریان کاروتید وجود دارد که با میزان متابولیک مغز در ارتباط است

برای این که مغز هوشمند شود، باید به طور مداوم اکسیژن و موادمغذی را از مغز دریافت کند. هر چه مغز از نظر متابولیکی فعال‌تر باشد، خون بیشتری نیاز دارد بنابراین عروق تأمین‌کننده خون بزرگ‌تر هستند. حفره‌های موجود در جمجمه‌ها نشان‌دهنده اندازه دقیق عروق هستند.

جمجمه‌های قدیمی فسیل‌شده که ار آفریقا به دست آمده، حفره‌هایی را نشان می‌دهد که در آنجا عروق، خونی را که باید از مغز عبور کند، فراهم می‌‌کند. اندازه این حفره‌ها چگونگی افزایش این جریان خون را از سه میلیون سال پیش تا انسان‌های امروزی نشان می‌دهد.

در فرآیند تکامل، به نظر می‌رسد پیشرفت عملکرد مغز انسان به زمان طولانی‌تری مرتبط است که از کودکی تا بزرگسالی طول می‌کشد. پیشرفت مغز همچنین به همکاری خانواده در امر شکار، دفاع از قلمرو و مراقبت از جوانان نیز مربوط می‌شود. ضرورت این ویژگی‌ها در ظاهر عامل بالا بردن نیاز مغز به خون و انرژی به شمار می‌رود.

 

آنا

 
مغزهای باهوش‌تر، خون‌خوارترند

به گزارش phys، محققان استرالیایی و آفریقای جنوبی با همکاری هم نشان داده‌اند که مغز انسان به گونه‌ای است که نه تنها قابلیت بزرگ‌تر شدن دارد، بلکه می‌تواند از نظر ژنتیکی غنی‌تر شود و بیشتر از حد تصور تشنه خون باشد.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از دو اندازه حفره‌ای که در پایه جمجمه‌های مورد بررسی قرار دارد و عروق خونی را به مغز می‌برد، میزان جریان خون به مغز انسان‌های نخستین را محاسبه کردند. یافته‌های به‌دست آمده در بررسی افزایش هوش بشر در گذر زمان کمک می‌کند.

مغزهای باهوش‌تر، خون‌خوارترند
نمایش تکامل جمجمه انسان… از چپ به راست

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه مغز انسان طی تکامل بشر حدود ۳۵۰ درصد افزایش یافته است اما محققان دانشگاه آدلاید دریافتند که در این مدت تکامل، جریان خون ورودی به مغز با افزایش ۶۰۰ درصدی مواجه شده است.

آنها بر این باورند که ممکن است این مقدار افزایش جریان خون با نیاز مغز به جبران ارتباطات فعال بین سلول‌های عصبی که به تکامل مجموعه تفکر و یادگیری می‌انجامد، مرتبط باشد.

مغزهای باهوش‌تر، خون‌خوارترند
در جمجمه‌های انسان دو حفره برای عبور عروق داخلی شریان کاروتید وجود دارد که با میزان متابولیک مغز در ارتباط است

برای این که مغز هوشمند شود، باید به طور مداوم اکسیژن و موادمغذی را از مغز دریافت کند. هر چه مغز از نظر متابولیکی فعال‌تر باشد، خون بیشتری نیاز دارد بنابراین عروق تأمین‌کننده خون بزرگ‌تر هستند. حفره‌های موجود در جمجمه‌ها نشان‌دهنده اندازه دقیق عروق هستند.

جمجمه‌های قدیمی فسیل‌شده که ار آفریقا به دست آمده، حفره‌هایی را نشان می‌دهد که در آنجا عروق، خونی را که باید از مغز عبور کند، فراهم می‌‌کند. اندازه این حفره‌ها چگونگی افزایش این جریان خون را از سه میلیون سال پیش تا انسان‌های امروزی نشان می‌دهد.

در فرآیند تکامل، به نظر می‌رسد پیشرفت عملکرد مغز انسان به زمان طولانی‌تری مرتبط است که از کودکی تا بزرگسالی طول می‌کشد. پیشرفت مغز همچنین به همکاری خانواده در امر شکار، دفاع از قلمرو و مراقبت از جوانان نیز مربوط می‌شود. ضرورت این ویژگی‌ها در ظاهر عامل بالا بردن نیاز مغز به خون و انرژی به شمار می‌رود.

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,