ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

  مطابق تحقیقات ناسا، سازمان فضایی ایالات متحده آمریکا روند آب شدن یخچالهای طبیعی سرعت گرفته و به درجه خطرناکی رسیده است. برابر ارزیابی ها روزانه ۱۰ سانتیمتر از حجم یخچال های شرق اروپا به علت گرم شدن زمین کاسته می شود این موضوع سبب شده دانشمندان بیم آن داشته باشند که در آینده ای نزدیک این موضوع تهیه آب آشامیدنی طبیعی را با مشکل رو به رو کند. دانشمندان برای جلوگیری از روند گرم شدن زمین استفاده از انرژی های پاک نورخورشید باد آب و انرژی هسته ای را به جای نفت پیشنهاد می کنند. در تصاویر زیر روند آب شدن چند یخچال طبیعی را مشاهده می کنید.

 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر
 
معضل گرمای جهانی کمر بر قتل حیات بست + تصاویر

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,