ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

زن جوان چینی در شب عروسی‌اش به دلیل مصرف بیش از حد مشروبات الکلی دچار ایست قلبی شد و جان سپرد.

 عروس خانم تحت تشویق دوستان و اطرافیانش به نوشیدن بی‌رویه الکل ادامه داد که در یک لحظه دچار شوک شد و به‌خاطر ایست قلبی جان باخت.

ایران

منبع : tabnakbato.ir

مجله