ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

این مرزپیش ازاین روی کامیون‌ های ایرانی نیز بسته شده بود. به گفته مدیرکل دفترترانزیت وحمل‌ و نقل بین‌المللی وزارت راه و شهرسازی به علت جلوگیری از ورود کامیون‌های خالی ایرانی به ترکمنستان، گمرک ایران نیزمتقابلا مجوزورود کامیون‌های خالی ترکمن را لغو کرده است.

دولت ترکمنستان ازدوشنبه گذشته فقط برای کامیون ها ایرانی عوارض وحقوق گمرکی وترانزیتی را افزایش داده است.

کامیون های ایران برای حمل کالا به کشورهای قرقیزستان وازبکستان ازخاک ترکمنستان عبورمی کنند.

این دو کشورهم به اقدام ترکمنستان اعتراض کرده اند.

 

شبکه خبر

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,