ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

این مرد که محکوم به پرداخت دیه به زنی شد روش جالبی را برای پرداخت انتخاب کرد. برای شمارش این پول بانک مجبور شد ۱۸ نفر را به مدت ۸ ساعت در اختیار بگیرد که بتوانند پول هارا بشمارند.

یک مرد چینی که در داخل رستوران به جان همکارش که یک خانم جوان بود افتاد و او را به شدت کتک زده بود بعد از محاکمه در دادگاه علنی محکوم به پرداخت جریمه ۱۰ هزار یوآن معادل ۶ میلیون تومان به آن زن شد.

او که نمی توانست ببیند این پول هنگفت به راحتی در اختیار آن زن قرار بگیرد و برایش بسیار تلخ و دردآور بود که این دیه را بپردازد، تصمیم گرفت که آن را به صورت پول خرده در اختیار این خانم خوشگل قرار دهد تا او را عذاب دهد.

5.مردی که به سبک انتقام جویانه و جالب دیه پرداخت کرد

 

مردی که به سبک انتقام جویانه و جالب دیه پرداخت کرد

پارسینه

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , ,