ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وی به بیماری هیپرپلازی صورت دچار شده است.

این بیماری باعث بزرگ شدن بیش از اندازه صورت و ناشنوایی می شود.

 

1

منبع : tabnakbato.ir

مجله