ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مدل های جدید و شیک مبل ال شکل  مبل ال از کنار هم قرار دادن تکه هایی از مبلمان از انواع تک دسته گرفته تا مبلمانی برای دراز کشیدن تشکیل می شود. مبلمان ال چند منظوره که تقریبا در اتاق نشیمن با هر اندازه ای قابل استفاده است. مبلمان ال فضای نشیمن راحت و زیادی را در اختیار شما قرار می دهند و به دلیل اتصال به هم و اینکه به اشغال جایی برای دسته مبل نیازی ندارند، بهترین انتخاب برای فضاهای کوچک به شمار می روند.
مبل ال شکل را بر اساس کاربرد موردنیاز می توانید چیدمان کنید و به عنوان مثال آن را به عنوان فضایی برای دور هم جمع شدن های خانوادگی یا حتی جای خوابی برای میهمان در نظر بگیرید.
 

<!–

–>

#carousel878, #thumbs878 , #carousel_desc878 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper878 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper2878 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel878 span, #carousel878 img, #thumbs878 a, #thumbs878 img { display: block; float: left; } #carousel_desc878 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel878 span, #carousel878 a, #thumbs878 span, #thumbs878 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel878 img, #thumbs878 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel878 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc878 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper878 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs878 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs878 a:hover, #thumbs878 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } $(function() { $(‘#carousel878’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc878’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs878’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, infinite: false, auto: false, prev: ‘#prev’, next: ‘#next’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs878 a’).click(function() { $(‘#carousel878’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc878’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs878 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });

 

منبع: بیتوته

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,