ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تغییر شماره پلاک خودرو با نوار چسب

در برخی از معابر تهران، خودروهایی مشاهده می شوند که برای مخدوش کردن پلاک خودروی خود از نوار چسب مشکی رنگ برای تغییر برخی از اعداد مانند تغییر عدد ۲ به ۳ استفاده می کنند.

پوشاندن پلاک خودرو توسط رانندگان متخلف برای فرار از ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط دوربین های هوشمند پلیس، مسئله ای است که برخورد دقیق تر و قاطع تر پلیس راهنمایی و رانندگی را طلب می کند.

شماره پلاک خودرو

کاربرد نوار چسب در مخدوش کردن پلاک خودرو

مخدوش کردن شماره پلاک خودرو با نوار چسب + عکس

منبع : namnak.com

مجله