ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کاروان ایران با ۶۳ ورزشکار در رقابت های المپیک ریودوژانیرو حاضر خواهد بود که تعدادی از ورزشکاران در دهکده بازیها مستقر شده اند. تصاویری که در ادامه می بینید محل اسکان ورزشکاران ایران و دهکده بازی‌های المپیک را نشان می دهد. آن طور که پیداست و به گفته برخی از ورزشکاران ایرانی امکانات محل اسکان ورزشکاران در حد المپیک نیست و آنها توقع فضای بهتری را داشته اند.

 محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

محل اسکان ورزشکاران ایران در دهکده بازی‌های المپیک

 محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

 محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

ورزشکاران ایران در دهکده بازی‌های المپیک

 محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

 محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

محل اسکان ورزشکاران ایران

محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

محل اسکان ورزشکاران ایران در دهکده  المپیک

 محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

دهکده بازی‌های المپیک

محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

 محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

بازی‌های المپیک

محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

محل اقامت ورزشکاران ایرانی در برزیل

اسکان ورزشکاران ایران در دهکده بازی‌های المپیک

مشرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,