ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

محسن فروزان محروم شد

انتشار عکس های شخصی در فضای مجازی محسن فروزان را به سه ماه خانه نشینی محکوم کرد.

محسن فروزان دروازه بان سابق تیم استقلال که این فصل در خونه به خونه بابل بازی می کرد به مدت ۳ ماه از حضور در میادین رسمی محروم شد.

این حکم توسط کمیته اخلاق صادر شده و دلیل آن هم عکس های شخصی این دروازه بان بوده که در فضای مجازی منتشر شده است.

محسن فروزان

حکم محرومیت محسن فروزان

فروزان چندی پیش از تیم خونه به خونه بابل جدا شد.

 محسن فروزان

مجسن فروزان دروازبان خونه به خونه بابل

طبق حکم کمیته اخلاق اجرای این مجازات به مدت ۶ ماه به صورت تعلیق در می آید و در صورت بروز تخلف از ناحیه این دروازه بان در مدت تعلیق حکم تعلیقی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

محرومیت محسن فروزان به خاطر انتشار عکس های خصوصی

منبع : namnak.com

مجله