ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

«جوتو» بچه فیلی است که وقتی تنها یک ماه داشت در چاه افتاد و از گله اش جدا شد. دیوید شلدریک او را به یتیم خانه فیل ها در کنیا برد، جایی که می توانست آنجا بماند و بهبود یابد تا وقتی بتواند دوباره برای برگشت به حات وحش آماده شود.
 
اگرچه فیل های زیادی در این پناهگاه وجود داشتند اما جوتو بهترین دوست شترمرغی به نام «پی» شد. پی و برادرش در سال ۲۰۱۴، وقتی کارکنان پناهگاه برای نجات بچه فیلی رفته بودند، درحالیکه نیاز به کمک داشتند پیدا و به این مکان آورده شدند.
 
برادرش «پاد» به حیات وحش و میان شترمرغ های وحشی بازگشت، اما پی هنوز اینجا میان فیل ها مانده است و کاملا احساس می کند در خانه خودش است. پی به معنای واقعی خودش را بخشی از گله فیل ها می داند و جوتو کوچولو از اینکه دوست پرنده اش او را در آغوش می گیرد واقعا خوشحال است و لذت می برد.
 
محبت و مادری شترمرغ نسبت به بچه فیل یتیم 
 
محبت و مادری شترمرغ نسبت به بچه فیل یتیم 
 
محبت و مادری شترمرغ نسبت به بچه فیل یتیم 
 

محبت و مادری شترمرغ نسبت به بچه فیل یتیم

منبع : tabnakbato.ir

مجله