ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

متین ستوده همراه با عکس زیر نوشت :

در کنار یک بزرگمرد و استاد بازیگری ، خدا حفظ کنه این مرد بینهایت دوستداشتنی رو

 متین ستوده در کنار یک بزرگمرد و استاد بازیگری!+عکس

 نیک صالحی

منبع : tabnakbato.ir

مجله