ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور تعداد متولدین امسال تا این لحظه ۶۵۰هزار و ۷۲۸ نفر هستند که از این تعداد، متولدین پسر ۳۳۳هزار و  172 نفر و تعداد متولدین دختر ۳۱۷هزار و ۵۵۶ نفر هستند.

  ولادت در نقاط شهری ۵۰۷هزار و  567 و تعداد  ولادت در نقاط روستایی ۱۴۳هزار و ۱۶۱ نفر است.

تعداد متولدین امروز سوم شهریورماه ۲هزار و ۲۴۹ نفر گزارش شده است.

همچنین تعداد فوت شدگان امسال تا این لحظه ۱۵۵هزار و ۲۶۱ نفر است که از این تعداد فوت شدگان مرد ۸۲۲ هزار و ۸۸ نفر و تعداد فوت شدگان زن ۷۲۹هزار و ۷۳ است.

بر طبق این گزارش، فوت در نقاط شهری ۹۹هزار و۳۶۷ نفر و فوت در نقاط روستایی ۵۵هزار و ۸۹۴ نفر است.

فوت شدگان صفر تا ۱۴ ساله ۹۱۶۰، فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۲۴۲۰، فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ۴۱۷۶۵ و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر ۹۱۹۱۶ نفر است.به طور کلی تعداد فوت شدگان امروز ۵۳۶ نفر تا این لحظه است.

 

فارس

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,