ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

علی‌اکبر کسائیان در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: دادگاه مطبوعات امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، مدیرمسئول ماهنامه «مهرنامه» به اتهام نقل مطالب گروه‌های ضدنظام و تبلیغ به نفع آنان به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و هیأت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

کسائیان افزود: همچنین در این جلسه، پرونده رحمت حیدری مدیرمسئول سایت پیام نور و خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر بررسی شد که به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد. همچنین اتهام بابک امینی مدیر مسؤول سایت بولتن‌نیوز نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر بود که به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد. ضمناً بعد از اعلام رأی هیأت منصفه، اعضای قضایی دادگاه رأی خود را مبنی بر برائت نامبردگان صادر کرد.

http://fna.ir/9JY7JB

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,