ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مانور حریق مایعات قابل اشتعال جهت آموزش بانوان آتش نشان صبح دیروز شنبه (۱۴شهریور) در مشهد برگزار شد.

 مانور بانوان آتش نشان در مشهد

آموزش بانوان آتش نشان در مشهد

مانور بانوان آتش نشان در مشهد

 مانور بانوان آتش نشان در مشهد

آموزش بانوان آتش نشان

مانور بانوان آتش نشان در مشهد

 مانور بانوان آتش نشان در مشهد

 بانوان آتش نشان در مشهد

 مانور بانوان آتش نشان در مشهد

مانور بانوان آتش نشان در مشهد

 مانور بانوان آتش نشان در مشهد

آموزش بانوان آتش نشان در مشهد

 مانور بانوان آتش نشان در مشهد

ایسنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,