ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وارد شدن توده جدید گرد و خاک به سطح استان باعث بروز مشکلات بسیار زیادی شده است.

بعد از تعطیلی مدارس پایه‌های مختلف از روز گذشته در استان، در تایم ظهر نیز مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و سایر ادارات به تعطیلی کشیده شد.

با این وجود، تعطیلی تنها برای این ادارات و مراکز نبوده و چند پرواز فرودگاه‌های استان نیز لغو شد.

لغو پروازهای فرودگاه آبادان به مقصد مشهد در دو نوبت و لغو پرواز رفت و برگشت دزفول به تهران از دیگر مشکلات به وجود آمده بود.
منبع: خبرگزاری فارس

منبع : tabnakbato.ir

مجله