ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آندرانیک کاراپتیان وزنه‌بردار ۲۰ ساله ارمنستان در حین مسابقات دچار آسیب‌دیدگی شدید شد. وی در دسته ۷۹ کیلو یکی از شانس‌های کسب مدال محسوب می‌شد.

آندرانیک کاراپتیان در تلاش دوم خود برای بلند کردن وزنه ۱۹۵ کیلوگرم نتوانست وزنه را کامل بالای سر ببرد و بازوی چپش به طرز وحشتناکی صدمه دید.

تصاویر زیر گویای همه چیز است.

  لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

حادثه برای وزنه‌بردار ارمنستانی هنگام بلند کردن وزنه بالای سر

 لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

حادثه برای وزنه‌بردار ارمنستانی

لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

 لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

حادثه برای وزنه‌بردار هنگام بلند کردن وزنه بالای سر

 لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

وزنه‌بردار ارمنستانی هنگام بلند کردن وزنه بالای سر

 لحظه اتفاقی دردناک برای وزنه‌بردار ارمنستانی

حادثه برای وزنه‌بردار ارمنستانی هنگام بلند کردن وزنه بالای سر

 شریان نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,