ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کوه “کیلاییا” واقع در هاوایی یکی از فعال ترین آتشفشانهای دنیاست که در ارتفاع یک هزار و ۲۷۷ متری از سطح دریا می جوشد.

کوه آتشفشانی در حال فوران احتمالا عصبانی ترین پدیده طبیعی است که از آن انتظار ملایمت و مهربانی ندارید،اما این هفته یک گروه بزرگ عکس و فیلمبرداری از فراز آتشفشان فیلمبرداری کرده اند و عکسهای زیبا ثبت کرده و لبخند سوزان اما شیرینی از آتشفشان به ثبت رسانده اند.
 
از ماه می تاکنون گدازه های آتش از پهلوی جنوبی کوه ریزش دارند و در نهایت به اقیانوس آرام سرازیر می شوند.

 لبخند مادر طبیعت در اوج عصبانیت

کوه آتشفشانی “کیلاییا” در حال فوران عصبانی ترین پدیده طبیعی

 لبخند مادر طبیعت در اوج عصبانیت

 لبخند مادر طبیعت در اوج عصبانیت

کوه آتشفشانی “کیلاییا” در حال فوران

لبخند مادر طبیعت در اوج عصبانیت

کوه آتشفشانی “کیلاییا” در حال فوران عصبانی ترین پدیده طبیعی

این کوه آتشفشانی از سال ۱۹۸۳ تاکنون می سوزد اما این نخستین بار است که به اقیانوس می ریزد.

پول نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,