ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

لبخند آتشفشان

تصاویر حیرت انگیز هوایی که ملاحظه می کنید لحظه فوران کوه آتشفشان را جور دیگری روایت می کند،کوه آتشفشانیدر حال فوران احتمالا عصبانی ترین پدیده طبیعی است که از آن انتظار ملایمت و مهربانی ندارید،اما این هفته یک گروه بزرگ عکس و فیلمبرداری از فراز آتشفشان فیلمبرداری کرده اند و عکسهای زیبا ثبت کرده و لبخند سوزان اما شیرینی از آتشفشان به ثبت رسانده اند.

از ماه می تاکنون گدازه های آتش از پهلوی جنوبی کوه ریزش دارند و در نهایت به اقیانوس آرام سرازیر می شوند.

آتشفشان
کوه آتشفشانی در حال فوران
آتشفشان
کوه آتشفشانی در حال فوران
آتشفشان
کوه آتشفشانی در حال فوران
آتشفشان

این کوه آتشفشانی از سال ۱۹۸۳ تاکنون می سوزد اما این نخستین بار است که به اقیانوس می ریزد.

لبخند زدن آتشفشان بزرگ + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,