ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کشف حجاب در تهران

کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه قانونی را در ۱۷ دی ۱۳۱۴ به تاریخ ایران تصویب کرد که بموجب آن، زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر ، روبنده و روسری منع شدند.

نخستین نشانه ها از کشف حجاب در ایران، به برخی محافل درباری یا روشنفکری در دوره ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد که بیشتر به دلیل تاثیرپذیری فراوان این شاه قاجار در سفرهای خود به «فرنگ» بود. اما اولین شنیده ها درباره «کشف حجاب» به زمان رضا شاه برمی گردد.در ادامه تصویری مشاهده میکنید از خرید در لاله زار قبل ازکشف حجاب.

کشف حجاب

لاله زار قبل از کشف حجاب

لاله زار تهران قبل از کشف حجاب در سال ۱۳۱۴

منبع : namnak.com

مجله