ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گروهی از جوانان منطقه حاره در شهر صور لبنان در شب عاشورای حسینی با برگزاری راهپیمایی اقدام به قمه زنی کردند.

نکته عجیب در این مراسم حضور دو زن بود که آنان نیز قمه زنی کردند.
 
1 

منبع : tabnakbato.ir

مجله