ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

قلوه سنگ‎هایی با گونه‌های انسان و حیوان  اختصاصی «تابناک باتو»؛ یک هنرمند ایتالیایی موفق شده است تا تعداد زیادی سنگ و قلوه سنگ را در اشکال گوناگون جمع آوری کند.

بنا بر این گزارش، این سنگ ها یک ویژگی دارند و شبیه صورت انسان ها و حیوانات هستند. این هنرمند ایتالیایی آنقدر به این کار علاقه دارد که تمام خانه اش پر از سنگ ها و صخره های کوچک شده است.
او از پنجاه سال پیش از کنار رودی در فیرونا ایتالیا این سنگ ها را گردآوری کرده است.

این هنرمند می گوید، تاریخ را جمع کرده و شاید پیشینه هر یک از این سنگ ها به ماقبل تاریخ بازگردد. او اینک هزار سنگ در شکل های مختلف دارد. هم اکنون عکس های زیبا از هنر این هنرمند ایتالیایی را با هم می بینیم.
 
 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,