ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

چندی قبل مأموران جسد زن جوانی را در منزلش پیدا کردند. هیچ مدرکی کنار جسد وجود نداشت و با توجه به وجود آثار خونریزی بر روی بدن قربانی این فرضیه قوت یافت که وی قربانی یک جنایت خاموش است.

به همین خاطر جسد این زن به پزشکی قانونی فرستاده و همزمان پروندهای در اداره آگاهی استان فارس گشوده شد و تیمی از مأموران تحقیقات درخصوص مرگ این زن را آغاز کردند.

مأموران در نخستین اقدام به سراغ پرونده های مربوطه رفتند اما سرنخی به دست نیاورند. از سوی دیگر معاینات اولیه پزشکی حاکی از آن بود که قربانی بر اثر اصابت جسمی به سرش به کام مرگ رفته است. مأموران وقتی در این شاخه به بن بست رسیدند به انگشت نگاری از جسد پرداختند و توانستند سرنخ هایی به دست آوردند.

مأموران در ادامه به سراغ خانواده مقتول رفتند و تحقیقاتی را در این خصوص آغاز کرده و پی بردند که روز جنایت وی تک و تنها در خانه بوده است. در بررسی از صحنه جنایت ماموران هیچ سرنخی از به زور وارد شدن افرادی به دست نیاوردند از این رو دریافتند که قاتل فردی آشنا بوده زیرا بدون هیچ مقاومتی و به راحتی وارد منزل شده است.

در ادامه تحقیقات فاش شد که طلاهای مقتوله نیز به سرقت رفته از این رو فرضیه جنایت با انگیزه سرقت قوت گرفت.

راز جنایت

با وجود اینکه همسر و دیگر اعضای خانواده قربانی اظهارات مشابهی داشتند اما به نظر مأموران مرگ زن جوان مشکوک بود. با اصرار کارآگاهان جنایی، پزشکی قانونی مجددا به معاینه جسد پرداخت تا اینکه با انجام آزمایشهای تخصصی مشخص شد که وی بر اثر اصابت جسم برنده مانند شیشه به کام مرگ رفته است.

همین نظریه نشان از جنایتی خاموش می داد. برای همین کارآگاهان باردیگر به تحقیق از خانواده قربانی پرداختند. در نزدیکی منزل وی نیز مغازه ای وجود داشت که با بررسی فیلم دوربین مدار بسته مغازه مشخص شد که تنها کسی که روز جنایت به منزل قربانی رفته همسر برادرش بوده است. با ادامه تحقیقات سرانجام کلید معمای جنایت در اختیار تیم تحقیق قرار گرفت.

در ادامه ماموران این زن را به عنوان تنها مظنون به جنایت دستگیر کردند. وی پس از انتقال به اداره آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: روز جنایت با قصد و نیت قبلی در حالی که می دانستم خواهرشوهرم در منزل تک و تنهاست برای سرقت طلاهای او به منزلش رفتم. در یک موقعیت مناسب با شیشه ضربه هایی به سرش زدم غرق در خون روی زمین افتاد.

این زن با اعتراف به قتل گفت: پس از آن با سرقت طلاهای او و اطمینان از اینکه به قتل رسیده از محل متواری شدم. من به دلیل نیاز شدید مالی که داشتم این کار را انجام دادم.

این پرونده سرانجام به نتیجه رسید و راز آن فاش شد. پس از آن پرونده برای رسیدگی به دادسرای جنایی ارسال شد. این زن نزد بازپرس منکر ارتکاب جنایت شد اما با توجه به فیلم های به دست آمده و اظهارات شهود برای وی قرار بازداشت موقت صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

 پارسینه

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,