ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

قبرستان تانک‌های روسیه / تصاویر

گورستان تانک‌های ارتش روسیه در شهر کوبینکا قرار دارد.

به گزارش مشرق، گورستان تانک‌های ارتش روسیه در شهر کوبینکا قرار دارد. ارتش روسیه تانکهایش را پس از بازنشستگی به این گورستان برده و اسقاطشان می‌کند.

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,گورستان تانک

 

 

منبع : بیتوته

مجله