ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ماجرای قاشق خوردن دختر دانشجوی ۲۲ ساله

یکی از دانشجویان ۲۲ ساله که مشغول خوردن بستنی با قاشق بود پس از یک اتفاق غیر قابل پیش بینی قاشق فلزی بستنی را بلعید. دانشجوی دختر ۲۲ ساله چینی در حال برگشت به اتاق خود در خوابگاه بود که ناگهان کسی او را به سمت جلو هل داد.

قاشق خوردن

قاشق خوردن دختر دانشجوی چینی

این دانشجو که در حال خوردن بستنی بود، بعد از شوخی دوستش به طور تصادفی قاشق فلزی ۱۴ سانتی متری را بلعید. بعد از این حادثه، دانشجوی جوان را به بیمارستان منتقل کردند و طی رادیولوژی صورت گرفته از معده وی، قاشق بطور کامل مشخص شد.

در ادامه، گروه پزشکی با یک سیم که از طریق دهان وارد معده و شکم او می شد، توانستند این قاشق را بیرون بکشند. این عمل حدود ۱۰ دقیقه طول کشید. گروه پزشکی بیمارستان اظهار کردند که این جوان خوش شانس دچار خونریزی داخلی نشده است.

قاشق خوردن دختر دانشجو! + عکس

منبع : namnak.com

مجله