ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خوردن بچه موش زنده با سس سویا

مردی که بچه موش ها را زنده زنده بعد از غلطاندن داخل سس مخصوص می خورد .به تازگی ویدئویی از خوردن بچه موش های زنده در فضای مجازی منتشر شده است که در ان یک مرد به ظاهر چینی بعد از آغشته کردن بچه موش های کوچک داخلی سس سویا آنها را می خورد . مرد جوان بعد از گاز زدن یک تکه از بچه موش ها دوباره آنها را با سسی دیگر طعم دار کرده و می خورد. سابقا تصاویر و فیلم های بساری از این عادت غذایی غیرقابل تحمل از مردم چین منتشر می شد که بعد از اقدام سازمان حمایت از حیوانات در این کشور اینگونه اقدامات ممنوع اعلام شده بود ولی با این حال باردیگر یک مرد جوان برای مشهور شدنش دست به این حرکت چندش اور زد.

 مسئول مرکز PETA که برای حفاظت از حیوانات فعالیت می کند بعد از مشاهده این ویدئو ابراز نگرانی کرد و گفت علی رقم ممنوعیت خوردن این دسته از غذاهای عجیب بازهم عده ای برای کسب شهرت دست به چنین رفتارهای نامناسبی می زنند. وی در ادامه افزود :این مرد از طریق همین ویدئو شناسایی و به زودی دستگیر می شود.

علاوه بر جنبه های سلامتی ، از لحاظ شخصیتی این دسته افراد دچار نوعی مشکل هستند که در رده های خشونت انسان علیه حیوانات قرار گرفته و مجازات می شوند.

فیلم چندش آور مرد جوان چینی در حال خوردن بچه موش زنده

فیلم چندش آور خوردن بچه موش زنده با سس سویا!

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,