ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شهر آفتاب به بانک شهر فروخته شد

ابوالفضل قناعتی گفت:در جلسه امروز شورای شهر تهران پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری سهام شهروند و همچنین فروش شهر آفتاب در دستور بررسی اعضا قرار گرفت.

وی افزود:پس از بررسی های صورت گرفته مقرر شد مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به طور کامل به بانک شهر واگذار شود.

 شهر آفتاب

واگذاری سهام شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که وضعیت فروش سهام شهروند به چه صورتی خواهد بود،اظهار کرد:۶۰ درصد از سهام شهروند به بانک شهر واگذار شد و اکنون شهرداری تهران سهام تنها ۴۰ درصد از شهروند را در اختیار خواهد داشت.

فروش شهر آفتاب به بانک شهر

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,