ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به نقل از پایگاه اینترنتی بی.ان.او .نیوز،فرودگاه بین المللی بلینگهام واشنگتن به دنبال بیم از بمب گذاری تخلیه شد.
 
تخلیه این فرودگاه پس از آن انجام شد که دستگاههای ردیابی مواد منفجره این فرودگاه از وجود مواد منفجره در فرودگاه خبر دادند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

منبع : tabnakbato.ir

مجله