ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک منبع محلی استان نینوا روز سه شنبه در گفتگو با پایگاه شبکۀ السومریۀ عراق از صدور فتوای تحریم نگهداری گربه در منازل مسکونی موصل خبر داد. داعش از اهالی موصل خواسته است تا به این فتوا پایبند باشند و از آن سرپیچی نکنند.

این منبع افزود: «داعش از زمان تسلط بر موصل، بر اساس دیدگاه و عقاید خود، ده ها فتوای عجیب صادر کرده است».
 
العالم

منبع : tabnakbato.ir

مجله