ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در تصویر زیر یکی از شهروندان تایلند را مشاهده می‌کنید که بعد از شنیدن خبر درگذشت پادشاه کشورش از حال رفته است.
 
1

منبع : tabnakbato.ir

مجله