ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

دستکش پلاستیکی داخل غذای بیمارستان

از قرار معلوم دستکش هم به یکی از مواد اولیه غذای بیمارستان تبدیل شده است ، البته این حرف ما نیست و عکسی که می بینید آن را ثابت می کند. یکی از بیماران متوجه وجود دستکش داخل غذایش شده ولی متاسفانه دیر به این واقعیت پی برده و بیشتر غذای خود را خورده بود.

عکس پیدا شدن دستکش در غذای یکی از بیمارستانها

غذای بیمارستان

خارج شدن دستکش از غذای بیمارستان

غذای بیمارستان ، دستکش در غذای بیمارستان

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,