ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک مرد چینی ۴۰ ساله که از یک بیماری نادر غده ای در ناحیه بینی اش رنج می برد .

غده ای بسیار دردناک 
 
جام جم

منبع : tabnakbato.ir

مجله