ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

عکس های دیدنی از اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.

 

بر اساس گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اولین کارناوال شادی در ایران در سال ۱۳۱۱ پس از فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضا شاه برگزار شد.
بر اساس قرارداد “دارسی” مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی، بازرگان بریتانیایی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران را بخشیده بود.

در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) فسخ قرارداد “دارسی” توسط رضاشاه پهلوی با برپایی کاناوال جشن گرفته شد.
برگزاری کارناوال‌های خیابانی در دوران رضاشاه به صورت مستمر ادامه نیافت. تنها عکس‌هایی از کارناوال‌ای سال ۱۳۱۱ به جا مانده است.

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

کارناوال‌های خیابانی

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

اولین کارناوال‌ شادی در عصر رضاشاه

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

ترافیک در روز برگزاری کارناوال

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

عکس های اولین کارناوال شادی در ایران

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

گروه موزیک نظامیان در کارناوال شادی

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

کاروان الاغ‌ها” در کارناوال تهران

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

کارناوال شادی در ایران

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

کارناوال‌ شادی در ایران

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

“سیرک صفوی” در کارناوال تهران

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه

 

کارناوال‌ شادی عصر رضاشاه, عکس های کارناوال شادی

کارناوال‌ شادی در ایران

 

 منبع:life.shafaqna.com

منبع : بیتوته

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,