ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

هند سومین تولید کننده نمک در جهان بعد از امریکا و چین است و معروفترین مکان استخراج نمک در هند مکانی است بنام ران کاچسکی در منطقه کوچ در گجرات.

عکس هایی از کارگران در حال استخراج نمک

 

عکس هایی از کارگران در حال استخراج نمک

 

عکس هایی از کارگران در حال استخراج نمک

 

عکس هایی از کارگران در حال استخراج نمک

 

سرزه

منبع : tabnakbato.ir

مجله