ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 گواهینامه سواد آموزی در سال ۱۳۵۹

علم آموزی در هر برهه ای از زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود چنانچه از دیرباز شاهد افتخارات بسیاری از شخصیت های بزرگی در این رده بوده ایم که این پدیده تا به امروز جایگاه خود را حفظ کرده و روز به روز هم بر ارزش آن افزوده می شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور، موضوع سوادآموزی با فرمان تاریخی هفتم دی ماه ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

در سال ۱۳۵۵ میزان باسوادی مردم در ایران حدود ۴۲ درصد بود، یعنی کمتر از نیمی از مردم ایران سواد داشتند و این در حالی است که اکنون حدود ۹۰ درصد مردم باسواد هستند.

تصویر زیر مربوط به گواهینامه سوادآموزی در سال ۱۳۵۹ است که از جمله نخستین مدارک سوادآموزی در کشور محسوب می شود که پس از آغاز نهضت سوادآموزی در ایران صادر شد.

گواهینامه سواد آموزی
 

گواهینامه سوادآموزی ۳۶ سال قبل در استان قم

عکس قدیمی از گواهینامه سواد آموزی ۳۶ سال پیش

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,