ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آلبرت انیشتن سوار دوچرخه – تاریخ جهان مملو از اتفاقات خوب و بد یست که به لطف اختراع دوربین به ثبت رسیدند تصاویری که حاوی پیام های تلخ یا شیرینی از گذشته ها دور هستند !

عکس قدیمی از تفریح آلبرت انیشتن

فردا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,