ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خانم دانشجو با حرکت خود در جشن فارغ التحصیلی در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت.وی در یک اقدام مادرانه در روز جشن فارغ التحصیلی خود به فرزند خردسالش شیر داد تا خبر او از ۱۴۰ هزار لایک عبور نماید

خانم جسی شارکی از ان دست خانم هایی است که در چندین رشته فارغ التحصیل شده است.او لیسانس خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه هیومن ریسورس دریافت نمود. و در رشته مدیریت و بازاریابی از دانشگاه سانشاین کاوست استرالیا فارغ التحصیل شد.اما هدف ما چیز دیگری است.خانم جسی به خاطر چیز دیگری در کانون توجه قرار گرفته است.

او که هم اکنون به اتفاق دو فرزند و شوهرش در کوینزلند زندگی می نماید به خاطر شیر دادن فرزندش در جشن فارغ التحصیلی خود به تیتر اول خبرها تبدیل شده است.او علاقه وافر به این عکس خود دارد و معتقد است هم جنبه مادرانه و هم جنبه تحصیلی را شامل می شود.

هنگامی که خانم جسی ۲۴ ساله تصویر شیر دادن فرزندش را در تویتر قرار داد ۱۴۰ هزار نفر انرا لایک نموده و تقریبا ۴ هزار نفر انرا share نمودند.

عکس فارغ التحصیلی این خانم 140 هزار لایک خورد

 

عکس فارغ التحصیلی این خانم 140 هزار لایک خورد

 

عصر ایران

منبع : tabnakbato.ir

مجله