ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

فالکون ۹ که یک موشک دو مرحله ایست، از کاناورال در فلوریدا به هوا برخواست و قوس باشکوه از نور را در میان آسمان تیره و صاف کشید.
 
 
مشرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله