ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ژاپنی ها در حال برگشت به خانه از محل کار با قطار. این تصویر در سال ۱۹۶۴ گرفته شده و به خوبی نشان میدهد پیشرفت امروز ژاپن چگونه مرهون زحمت نسل پیشین است.

ساعت پایان کار ژاپنی‎ها

منبع : tabnakbato.ir

مجله