ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

عکاس انگلیسی اندی رز برای ثبت این تصاویر ۶۶۰ ساعت انتظار کشیده است.تصاویر که در هند گرفته شده، نشان می‌دهد که چگونه یک ببر گرسنه آهویی را شکار می کند.

عکسی که 660 ساعت وقت گرفت
عکسی که 660 ساعت وقت گرفت
عکسی که 660 ساعت وقت گرفت
عکسی که 660 ساعت وقت گرفت
عکسی که 660 ساعت وقت گرفت
عکسی که 660 ساعت وقت گرفت
عکسی که 660 ساعت وقت گرفت
منبع: مشرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,