ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

علی دایی سرمربی تیم نفت تهران با سفر به اردبیل در مراسم شام غریبان حضور یافت.

علی دایی در مراسم شام غریبان

جام

منبع : tabnakbato.ir

مجله