ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره حادثه آتش سوزی در شهران توضیحاتی داد. او در این باره گفت: «اشکال از ساخت مترو نیست چرا که مترو در عمق ۲۰ تا ۳۰ متر پایین تر از محل حادثه شهران در حال احداث بوده است، اما به طور طبیعی در معابری که نشت زیاد آب وجود دارد این پتانسیل برای ایجاد حفرات به وجود می آید. به طوری که در نقاط مختلف شهر این اتفاق در نشست زمین به وجود آمده است.»

مازیار حسینی با اشاره به نتیجه کارشناسی آتش‌سوزی شهران گفت: «بخشی از موارد مطروحه در جلسه مذکور، معقول و بخشی جای بحث داشت اما آنچه که مشخص و مسلم است این است که شهر تهران شبکه آبی فرسوده دارد. به طوری که بالغ بر ۱۲، ۱۳ درصد نشت شبکه آب در معابر شهری داریم.
 
(آب به حساب نیامده در این محاسبات رقم بیشتری است). از سوی دیگر خاک تهران خاک آبرفتی است و قابلیت شست‌وشو دارد و ریزدانه های آن با هر جریان آب زیرزمین شسته می شود. این بدان معنی است که در جایی که نشت شبکه وجود دارد حفره ای در زیرشبکه به وجود می آید. در عین حال هر جایی که تونل ترافیکی وجود داشته باشد به طور اتوماتیک به عنوان زهکش طبیعی عمل می کند، لذا در تمامی مسیرهایی که تونل های ترافیکی وجود دارد و نشتی وجود داشته پتانسیل ایجاد حفره افزایش می یابد.»  
 
معاون ترافیک شهرداری پایتخت ادامه داد: «اشکال از ساخت مترو نیست چرا که مترو در عمق ۲۰ تا ۳۰ متر پایین تر از محل حادثه شهران در حال احداث بوده است، اما به طور طبیعی در معابری که نشت زیاد آب وجود دارد این پتانسیل برای ایجاد حفرات به وجود می آید.
 
به طوری که در نقاط مختلف شهر این اتفاق در نشست زمین به وجود آمده است.»  او گفت: «راه حل اصلی این است که به عنوان یک طرح فوریتی و با تامین بودجه از محل پیشگیری مدیریت بحران شهر نسبت به نوسازی و بازسازی شبکه آب اصلی تهران در معابر ترافیک اقدام شود. در کنار آن باید کانال مشترک تاسیسات شهری نیز به عنوان اصلی ترین راهکار مورد تاکید قرار گیرد.»

او گفت: «گاز در آنجا معلول بود نه علت. در عین حال با توجه به اینکه قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده و بررسی مقصر حادثه است رسیدگی به خسارت آسیب دیدگان در حادثه در دست اقدام است. پس از اعلام مقصر براساس رأی قاضی محترم مقصر مکلف به خسارت خواهد بود.»
 
مهر

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,