ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

دختری ۱۹ساله و اهل اسلواکی که از اضافه وزن زیادی رنج می برد عروس شد و لباس عروس وی که طلاکاری شده بود حدود ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشت.
 

برای این عروسی بدون در نظر گرفتن لباس و حلقه ها, در حدود ۱۲۰ میلیون تومان هزینه شده بود.

عروس چاقی که لباس ۶۰۰ میلیون تومانی به تن کرد

 

عروس چاقی که لباس ۶۰۰ میلیون تومانی به تن کرد

 

عروس چاقی که لباس ۶۰۰ میلیون تومانی به تن کرد

منبع : tabnakbato.ir

مجله