ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

عکاس آمریکایی «آرتور دروکر» در سه سال اخیر در ده ها همایش این کشور شرکت کرده و از عجیب ترین مراسم این کشور عکاسی کرده است. طبق یک تخمین، هرسال در آمریکا ۱٫۸ میلیون همایش، کنفرانس و نمایش برگزار می شود. یعنی حدود ۵۰۰۰ همایش در هر روز! این گردهمایی ها باعث می شود افراد همفکر، دور هم جمع شوند، باهم ارتباط برقرار کنند و خودشان را ابراز کنند.

 
صرف نظر از اینکه این گردهمایی ها در چه موردی هستند، کجا برگزار می شوند یا چه کسانی در آن ها شرکت می کنند، همه آن ها یک نیاز اساسی بشر را برآورده می کنند: اشتیاق برای تعلق داشتن.
 
در این گردهمایی ها، مردم با علایق مشابهشان را به اشتراک می گذارند، باهم پیوند برقرار می کنند و بدون ترس، پوزش یا توضیح خودشان را بیان می کنند. دنیای بیرون مهم نیست.
 
درواقع در تعطیلات آخر هفته در بیشتر این گردهمایی ها، جهان بیرون اصلا وجود ندارد. هدف دروکر عکاسی از این بیان منحصربفرد جوامع، فرهنگ ها و ارتباطات است. تصاویر عجیب ترین گردهمایی های آمریکا را در این مطلب مشاهده می کنید.
 
انجمن معرفی کنندگان لینکلن، می سی سی پی، ۲۰۱۴
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
 تیم سانتادریل، جشن سانتا، فلوریدا،۲۰۱۳
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
سفید کردن ریش، جشن سانتا، فلوریدا، ۲۰۱۴
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
رژه برونی، بالتیمور، ۲۰۱۳
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
فستیوال تاریخ نظامی، ایلینوی، ۲۰۱۴
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
باغ وحش، پیتسبورگ، ۲۰۱۴
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
انجمن جهانی دلقک ها، ایلینوی، ۲۰۱۴
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
رقابت جهانی تاکسیدرمی، ایلینوی
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا

 
صرف نظر از اینکه این گردهمایی ها در چه موردی هستند، کجا برگزار می شوند یا چه کسانی در آن ها شرکت می کنند، همه آن ها یک نیاز اساسی بشر را برآورده می کنند: اشتیاق برای تعلق داشتن.
 
در این گردهمایی ها، مردم با علایق مشابهشان را به اشتراک می گذارند، باهم پیوند برقرار می کنند و بدون ترس، پوزش یا توضیح خودشان را بیان می کنند. دنیای بیرون مهم نیست.
 
درواقع در تعطیلات آخر هفته در بیشتر این گردهمایی ها، جهان بیرون اصلا وجود ندارد. هدف دروکر عکاسی از این بیان منحصربفرد جوامع، فرهنگ ها و ارتباطات است. تصاویر عجیب ترین گردهمایی های آمریکا را در این مطلب مشاهده می کنید.
 
انجمن معرفی کنندگان لینکلن، می سی سی پی، ۲۰۱۴
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
 تیم سانتادریل، جشن سانتا، فلوریدا،۲۰۱۳
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
سفید کردن ریش، جشن سانتا، فلوریدا، ۲۰۱۴
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
رژه برونی، بالتیمور، ۲۰۱۳
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
فستیوال تاریخ نظامی، ایلینوی، ۲۰۱۴
 
 عجیب ترین گردهمایی های آمریکا
 
باغ وحش، پیتسبورگ، ۲۰۱۴
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
انجمن جهانی دلقک ها، ایلینوی، ۲۰۱۴
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا 
 
رقابت جهانی تاکسیدرمی، ایلینوی
 
عجیب ترین گردهمایی های آمریکا

منبع : tabnakbato.ir

مجله