ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

در کشورهای فرانسه و اسپانیا نوعی ورزش خونی و خشن به نام گاوبازی وجود دارد که از طرفداران زیادی نیز برخوردار است. در این ورزش گاوبازها با حمله کردن به حیوان، گاو را عصبی کرده و نهایتاً سبب مرگ این حیوان می شوند.
در یکی از این مسابقات خونین که در کشور اسپانیا برگزار شد، ماتادوری با حمله و خشمگین کردن حیوان باعث شد گاو به او حمله ور شود و در یک اتفاق وحشتناک گاو با شاخ خود به چشم گاوباز صدمه زند.

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله