ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک دیوار رنگارنگ، چند میخ، کلمه مهربانی و دیگر هیچ. این است حال و روز این روزهای دیوار مهربانی در پایتخت…آیا عمر دیوار مهربانی به پایان رسیده است؟

 حال و روز این روزهای دیوار مهربانی

 عاقبت دیوار مهربانی

 شهروند

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,