ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید عصر امروز در مجلس برگزار شد و محمدرضا عارف به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، مجمع عمومی فراکسیون امید عصر امروز برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دائم برگزار شد و طی آن محمدرضا عارف با اکثریت آرا به عنوان رئیس فراکسیون امید انتخاب شد.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , ,